експресбанк Моля изчакайте
Пейрол продукти и услуги за служители
Експресбанк ви предлага удобен начин за организация на обслужването на заплатите на служителите от вашата компания чрез сключване на Договор за изплащане на заплати по картови сметки. 
Основни предимства:
 
При подписване на договора за всички посочени от вас служители Експресбанк издава дебитни карти, които ви дават следните предимства:
 • удобство за работодателя
 • контрол над изплащането на заплатите
 • оптимизация на разходите

  За кого са предназначени пейрол услугите и дебитните карти?
   
  Клиентите, които имат интерес да облекчат процеса по изплащане на заплати, ще се възползват от специализирано решение от страна на Банката.
   
  Пейрол услугите и дебитните карти ви дават възможност да:
  • оптимизирате режима на заплащане на трудовите възнаграждения на служителите
  • намалите разходите за издръжка на касиери, охрана и транспорт
  • увеличите сигурността на плащанията
  • улесните значително служителите си при плащането и получаването на заплатите
   
  За нуждите на вашите служители Експресбанк предлага:
  • овърдрафт към дебитната карта
  • различни спестовни схеми
  • широка гама продукти на банката

 

Как да кандидатствате за пейрол услугите и дебитните карти?
 
Ако искате да научите повече за тези продукти и услуги или да си кандидатствате за тях, можете да се свържете с вашия мениджър Връзки с клиенти или да посетите най-близкия офис на Експресбанк.

Как да проверите файла си за масово плащане ?

Експресбанк предлага на своите клиенти инструмент за провека на валидността (коректността) на Вашите файлове за масови плащания – файлове с местни плащания за електронно банкиране, списъци с номера на сметки (IBAN).


 

Преводи в страната

Банковият превод в страната е начин за прехвърляне на средства между сметки открити в български банки.

Вижте още

ПОСОКА - Комбинирано предложение за търговци

Гъвкава възможност за покриване на Вашите нужди от оборотни средства чрез ОВЪРДРАФТ без обезпечение в комбинация с ПОС терминал за дебитни и кредитни карти.

Вижте още

Факторинг

Пакет от финансови решения, създаден да подпомага компании, които продават стоки или услуги при условия на отложено плащане.

Вижте още