експресбанк Моля изчакайте

Международни преводи

Международните преводи са сигурен начин да изпратите или получите пари чрез системата SWIFT.

 

Какво представляват международните преводи?
 
Международните преводи са сигурен начин да изпратите или получите пари чрез системата SWIFT.
 
Можете да наредите превод във валута, различна от оригиналната валута, в която е открита разплащателната ви сметка.
За по-големи суми е възможно да се договори различен от обявения за деня валутен курс.
 
В какъв срок се изпълнява вашият валутен превод:

За сметка на получателя при Платежно нареждане Дата за изпълнение
Начин, използван за нареждане
Експресбанк Електронно банкиране или в клона Незабавно
Друга банка Стандартен валутен превод Следващ работен ден от получаването на нареждането
Експресен валутен превод Същият ден

* Подобен превод се изпълнява с писмено нареждане на клиента и при заплащане на по-високи такси съгласно тарифата за такси и комисиони на банката.
 
Международните преводи ви дават възможност да
 
 • извършвате преводи в системата на банката в реално време
 • извършвате преводи до други местни или чужди банки благодарение на широката кореспондентска мрежа, която използва международната система за разплащания SWIFT.
 
 
Как да осъществите международните преводи?
 
Превод във валута може да бъде направен след попълване на нареждане за извършване на превода. 
За да извършите превод във валута в мрежата на Експресбанк ви е необходима следната информация/документи:

 • SWIFT код ( BIC ) на банката на получателя и/или име и адрес на банката на получателя
 • банков код на получателя (ако има такъв)
 • име на получателя
 • номер на сметката на получателя или IBAN, ако банката е в държава от Европейския Съюз
 • основание за плащане
 • други документи (митническа декларация, проформа фактура, договор) - изискват се в зависимост от сумата на превода съгласно действащото валутно законодателство
 
Какво е необходимо, за да получите превод от чужбина чрез Експресбанк?
 
Единственото изискване, за да можете да ползвате тази услуга, е да си откриете сметка в Експресбанк.
За да получите превод от чужбина чрез Експресбанк, е необходимо да предоставите на изпращача следната информация:

 • SWIFT код и/или име на банка кореспондент на Експресбанк в съответната страна
 • SWIFT код на Експресбанк
 • код на клона на Експресбанк, където получателят има открита сметка
 • IBAN на получателя
 • име на получателя.