експресбанк Моля изчакайте

Какво представлява TLS?

 

TLS означава "сигурност на транспортния слой". Това е протокол, който осигурява неприкосновеност на данните между две комуникационни точки и е най-разпространеният протокол за сигурност в Интернет, използван днес. Когато Вие, като наш клиент, използвате BankОnWeb, въпросният протокол се грижи за осигуряване сигурността на връзката между вашия компютъра и сървърите на банката. Ако тези протоколи са остарели, злонамерени лица биха могли да „подслушат“ информацията, която се обменя между вашия браузър и сървърите на банката, като така придобият финансова информация като наличност по сметка, извлечения, преводи и др., както и чувствителна информация като пароли, адреси на кореспонденти, IBAN и дори лични данни.

 

Ако желаете да използвате Bankon Mobile на мобилно устройство с Google Android, то версията операционната Ви система трябва да е Android 5.0 (Lollipop) или по-нов.

 

Ако желаете да използвате Bankon Mobile на мобилно устройство с Apple iOS, то версията операционната Ви система трябва да е iOS 5 или по-нова.

 

Какво да направя?

 

Трябва да преминете към операционна система на мобилното устройство, която поддържа TLS 1.2. Моля, вижте таблиците по-долу за повече информация: