експресбанк Моля изчакайте

Новини

 • Стартира подновяването на автобусния парк на община Враца с финансиране от Фонд за градско развитие АД и ОТП Лизинг ЕООД

  В началото на м.август, „Тролейбусен транспорт Враца“ ЕООД получи финансиране от 2 711 750  лв. под формата на финансов лизинг от „ОТП Лизинг“ ЕООД, дъщерно дружество на Експресбанк. Част от ресурса е осигурен по линия на финансов инструмент на Регионален фонд за градско развитие АД, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ и предоставен с помощта на Фонд на фондовете.

  Заемните средства ще се използват за закупуване на 14 броя високо екологичен клас, нископодови, дизелови автобуси, с марка ИСУЗУ. Превозните средства отговарят на всички европейски регламенти и директиви, оборудвани са с климатична система, вентилация и обособени места за инвалиди.

  Автобусите се доставят след спечелена обществена поръчка от българският представител на марката ИСУЗУ и ще бъдат въведени в експлоатация в рамките на три месеца след сключване на договора. Предвидена е гаранционна поддръжка от страна на фирмата-изпълнител в рамките на 2 години от датата на доставка.

  Тази инвестиция е първата стъпка в подновяване на автобусния и тролейбусен парк на община Враца, като част от изпълнението на новата Стратегия за развитие на градския транспорт в Общината, целяща подобрение на мобилност, достъпност и качество на транспортната услуга.

  Новите превозни средства ще покрият нуждите на транспортната схема както в града, така и в населените места на община Враца.  Модерните превозни средства ще обхванат 22-те села, кварталите „Бистрец“ и „Кулата“, а в града – „Крайречен булевард“, ж.к. „Сениче“, района на ж.к. „Металург“, както и Индустриалните зони. По този начин живущите на територията - над 73 000 граждани, ще могат да се възползват от обновен, съвременен и модерен автобусен транспорт.    

   „Този проект е по-специален за нас, тъй като от една страна е първият в община Враца, финансиран от Регионален фонд за градско развитие, от друга е и първото ни лизингово финансиране. Вярваме, че чрез него поставяме началото на едно перспективно и ползотворно партньорство с принос за бъдещото рзвитие на Враца и региона.“, каза Мартин Заимов, Изпълнителен директор на Регионален фонд за градско развитие.