експресбанк Моля изчакайте
EN

Новини

 • Промени в общите условия във връзка с инвестиционните услуги и дейности

  Уважаеми клиенти,

  Уведомяваме ви, че Общите условия на „Експресбанк” АД за предоставяне на инвестиционни услуги и извършване на инвестиционни дейности са актуализирани като са приети с протокол от 28.03.2019 г. на Управителния съвет на Банката и влизат в сила от 02.04.2019 г.

  За заварени клиенти промените се прилагат един месец след влизането им в сила, т.е. от 03.05.2019 г.

  Измененията касаят съхранението на клиентските активи, политиката на банката по отношение на конфликта на интереси, предоставянето на предварителна и последваща информация за разходите и таксите, обработката на данни, мерки срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма и др. Всички изменения са посочени в текста на Общите условия на банката, налични на линка по- долу.

  На основание чл. 82, ал. 12 от Закона за пазарите на финансови инструменти при несъгласие с измененията и с допълненията в общите условия клиентът има право да прекрати договора без предизвестие преди датата на влизането в сила на общите условия, без да носи отговорност за неустойки и разноски, с изключение на разноските, свързани с притежаваните от него активи.

  https://www.expressbank.bg/bg/mi-fid-ii-ramka/obshti-uslovija-i-politiki.html