експресбанк Моля изчакайте
EN

Новини

 • Информация относно интеграцията на Банка ДСК и Сосиете Женерал Експресбанк

  Уважаеми клиенти,

   

  На 15 януари 2019 г., „Банка ДСК“ ЕАД, българското дъщерно дружество на „Банка ОТП“, финализира сделката за придобиване на „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД, българското дъщерно дружество на „Сосиете Женерал Груп“ и притежаваните от него местни дъщерни дружества - „Сожелиз България“, „Сосиете Женерал Факторинг“, „Застрахователно дружество Сожелайф България“ и „Регионален фонд за градско развитие“.

  Това събитие бележи създаването на най-голямата и силна банкова институция на българския пазар, която ще предлага пълен спектър от модерни финансови продукти и услуги. След приключване на процеса  на интеграция между двете банки, новата банкова организация ще се доближи до челната позиция по размер на активите, ще бъде първа по брой обекти в клоновата мрежа, по размер на депозитите и по размер на кредитния портфейл в България.

  По време на интеграционния период, който се очаква да приключи през 2020 г., „Банка ДСК“ и „Експресбанк“ (името и търговската марка, с които ще оперира „Сосиете Женерал Експресбанк“) ще продължат да извършват своята оперативна дейност като две отделни юридически лица. Дъщерните дружества съответно също сменят имената си: „Сожелиз България“ вече е „ОТП Лизинг“, „Застрахователно дружество Сожелайф България“ е „Експрес Животозастраховане“, а „Сосиете Женерал Факторинг“ – „Експрес Факторинг“.

  Това означава, че клиентите на всяка от двете институции ще продължат да бъдат обслужвани както досега, а именно – клиентите на „Банка ДСК“ в офисите и чрез електронните канали (интернет и мобилно банкиране) на „Банка ДСК“, а клиентите на „Експресбанк“ съответно в офисите и чрез електронните канали на „Експресбанк“.

  След присъединяването на „Експресбанк“ към семейството нa „Група ОТП“, моделът на обслужване, електронните канали, както и продуктите и услугите, които вече ползвате, ще останат на Ваше разположение без промяна. Следвайки най-високите европейски и международни стандарти и съчетавайки експертизата на двете институции, ние ще продължим да гарантираме сигурност и защита на Вашите средства и същите висококачествени услуги, както досега.

  Уверяваме Ви, че в бъдеще ще получавате навременна и точна информация от нас за основните моменти, свързани със сливането на двете банки. Поемаме ангажимент процесът на интеграция да протича плавно и удобно за Вас, нашите уважавани клиенти.

  Ако имате допълнителни въпроси, можете да се обръщате към Вашия личен банков консултант или  към Центъра за обслужване и продажби на номер 0700 17 888/*7888 (за мобилни номера); за обаждания извън България: 00359 700 17 888.

  Благодарим Ви, че сте наш клиент! Уверени сме, че ще продължим да предоставяме още по-качествено банково обслужване и да отговаряме на Вашите очаквания.

   

  Отговаряме на вашите въпроси, свързани със смяната на собствеността на банката