експресбанк Моля изчакайте
EN

Новини

  • Банка ОТП приключи сделката по придобиване в България

    OTP Bank Plc. („Банка ОТП“) обявява, че на база подписания договор между „Сосиете Женерал Груп“ и „Банка ДСК“ ЕАД, българското дъщерно дружество на „Банка ОТП“, за придобиване на 99,74% акционерно участие в „Сосиете Женерал Експресбанк“ АД (SGEB), българското дъщерно дружество на „Сосиете Женерал Груп“ и другите местни дъщерни дружества, на 15 януари 2019 г. приключи финансовата сделка по придобиването. Договорът за придобиване между „Сосиете Женерал Груп“ и „Банка ДСК“ беше подписан на 1 август 2018 г.

    С пазарен дял от приблизително 6.7% „Сосиете Женерал Експресбанк“ е 7-ата по големина банка на българския банков пазар и като универсална банка е активна както в сегмента банкиране на дребно, така и в бизнес сегмента. В резултат на придобиването „Група ОТП“ ще засили още повече пазарната си позиция в България.

    „Банка ОТП“ присъства в България от 2003 г. и нейната дейност е печеливша.  

    Очаква се процесът по интеграция да приключи през 2020 г.