експресбанк Моля изчакайте

Новини

 • Банка ДСК и Експресбанк подкрепят заедно първия в България Агро Хекатон

  AgriTechHack е уникално за България събитие, където високите технологии и земеделието се срещат Първият съвместен проект на Експресбанк и Банка ДСК e в подкрепа на изграждането на модерно, високо технологично и напълно цифровизирано земеделие на бъдещето в България

 • Стартира подновяването на автобусния парк на община Враца с финансиране от Фонд за градско развитие АД и ОТП Лизинг ЕООД

  В началото на м.август, „Тролейбусен транспорт Враца“ ЕООД получи финансиране от 2 711 750 лв. под формата на финансов лизинг от „ОТП Лизинг“ ЕООД, дъщерно дружество на Експресбанк. Част от ресурса е осигурен по линия на финансов инструмент на Регионален фонд за градско развитие АД, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ и предоставен с помощта на Фонд на фондовете.

 • Промени в Тарифата за корпоративни клиенти в сила от 01.09.2019 г.

  Уважаеми клиенти, Бихме искали да Ви съобщим, че считано от 01.09.2019 г., предстои да влязат в сила промени по Тарифата за корпоративни клиенти на Експресбанк АД. Повече детайли относно предстоящите промени можете да намерите тук:

 • Уведомление за промяна на лихвени проценти по спестовни сметки на клиенти физически лица

  Уважаеми клиенти, Уведомяваме Ви, че считано от 01.10.2019 г. Експресбанк променя приложимите лихвени проценти по Спестовни сметки, Детски спестовни влогове, Спестовна сметка Хоризонти, Детска спестовна сметка Хоризонти , Спестовна сметка Нови Хоризонти, Детска спестовна сметка Нови Хоризонти и Самоспестовна сметка, на клиенти физически лица.

 • Предстоящи промени в тарифата за индивидуални клиенти от 18 септември 2019

  Уважаеми клиенти, С двумесечно предизвестие, представяме промени в таксите и комисионите за индивидуални клиенти, които ще влязат в сила от 18 септември 2019 г. Продължаваме да насърчаваме дигиталната трансформация - таксите за електронни преводи в лева остават непроменени и са над 75% по-евтини от преводите наредени в офис.