експресбанк Моля изчакайте
EN

Новини

 • Уведомление за промяна на лихвени проценти по спестовни сметки на клиенти физически лица

  Уважаеми клиенти, Уведомяваме Ви, че считано от 01.10.2019 г. Експресбанк променя приложимите лихвени проценти по Спестовни сметки, Детски спестовни влогове, Спестовна сметка Хоризонти, Детска спестовна сметка Хоризонти , Спестовна сметка Нови Хоризонти, Детска спестовна сметка Нови Хоризонти и Самоспестовна сметка, на клиенти физически лица.

 • Предстоящи промени в тарифата за индивидуални клиенти от 18 септември 2019

  Уважаеми клиенти, С двумесечно предизвестие, представяме промени в таксите и комисионите за индивидуални клиенти, които ще влязат в сила от 18 септември 2019 г. Продължаваме да насърчаваме дигиталната трансформация - таксите за електронни преводи в лева остават непроменени и са над 75% по-евтини от преводите наредени в офис.

 • Онкологичният център в Бургас с нова сграда и високотехнологично оборудване, финансирани по инициатива JESSICA

  • Финансирането по инициатива JESSICA е в размер на 7 334 000 лв. Това са 80% от бюджета на проекта. • С обновлението на КОЦ - Бургас над 500 000 души в областите Бургас и Ямбол ще могат да се възползват от модерно медицинско обслужване

 • Зоопаркът във Варна ще се реновира по проект за 1 200 000 лева

  Варненският зоопарк ще бъде реконструиран и обновен с помощта на заем от 1.2 мил. лева. Споразумението между община Варна, Регионален фонд за градско развитие АД и Ескпресбанк АД бе подписано на 14 юни 2019 г. Заемните средства са част от финансовия инструмент Фонд за градско развитие Север, съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ и предоставен с помощта на Фонд на фондовете.

 • Предупреждение за схема за предполагаема измама

  Информираме ви, че през последните няколко дни получихме сигнали за еднотипни измами сред клиенти и неклиенти на Експресбанк.