експресбанк Моля изчакайте
Базов лихвен процент на  Експресбанк - стойности и методика за изчисляване
  • Методика

    Базов лихвен процент на Експресбанк (BIRExpress) e индекс, отразяващ цената на банковите ресурси, необходими за финансирането на кредити и други вземания, за които този индекс се прилага.

    Цената на банковите ресурси включва в себе си следните два компонента:

  • Средният лихвен процент на привлечените средства от граждани, фирми и други не- банкови институции, и с включени в себе си регулаторни, ликвидни и други оперативни разходи (S); 
     
  • Алтернативната цена за привлечен ресурс от междубанкови пазар (R).


Всеки от тези два компонента участва в калкулирането със своето тегло (k1 и k2) в сумата на отпуснатите заеми и други вземания, базирани на BIRExpress. Ръководството на банката може да прилага отстъпки в нивата на индекса (D).

Формула: ExpressBIR= (S*K1) + (R*K2) - D

BIRExpress се изчислява отделно за всяка една валута и се закръгля на стъпка 0.05%.

  • Приложима стойност

BIRExpress в сила от 1-ви декември 2019 г.

BGN EUR USD GBP CHF
2.10% 2.15 % 2.15 % 1.70 %  0.10 %