експресбанк Моля изчакайте
Карта Visa Business
Карта Visa се издава към фирмена разплащателна сметка в лева, евро или щатски долари в зависимост от вашите нужди. Независимо от мястото на ползване на картата - в страната или в чужбина - плащанията се събират във валутата, в която е открита фирмената сметка.
Карта Visa ви дава възможност да извършвате следните операции: 
 
 • теглене на пари в брой в съответната местна валута чрез банкомати, ПОС терминали или в банков клон в страната и в чужбина
 • плащане на стоки и услуги чрез ПОС терминали в търговски обекти в страната и в чужбина
 • резервация и заплащане на самолетни билети, хотелски нощувки, наемане на автомобил и други туристически услуги – в интернет, по телефон/факс или по пощата
 • плащания на стоки и услуги в интернет магазини
 • справочни и други неплатежни операции чрез банкомати в страната (промяна на ПИН, проверка на салдо, справка за последните 5 транзакции).
 
Visa дава възможност за издаване на неограничен брой карти на упълномощени от фирмата служители и свързване към една фирмена разплащателна сметка. Мениджърите на фирмата определят за всяка кредитна карта индивидуален кредитен лимит за ползване, а за всяка карта - специфични операционни лимити.
 
Основни предимства:
 
 • Бърз достъп до допълнителен кредитен ресурс:

- Кредитен лимит до 50 000 лв. в зависимост от клиента.
- Безлихвен период до 35 дни за ползваните суми от кредитния лимит както и за тегленията в брой, така и за плащанията с картата.
- Автоматично възобновяване на кредитния лимит ако ползваните суми са изцяло възстановени до 5-то число на месеца.

 
 • Гъвкавост
- Разпределение на общия кредитен лимит на индивидуални подлимити, зададени от вас към всяка карта на служител.
- Гъвкаво управление на предоставения лимит - възможност за предсрочно погасяване на задължението по дадена карта с превод през интернет / чрез BankOn Web /или в офис на банката.
 
 • Контрол:

- Получаване на детайлно извлечение за разходите, извършени с всяка карта по избран от вас начин – по пощата, по E-mail или чрез интернет.
- Възможност за подаване на искане за блокиране ползването на картата на определен служител, както и за промяна на лимитите за плащане, свързани с нея.

 
Грижа за Вас: Заедно с всяка карта Visa на Експресбанк вашите служители получават безплатно застрахователно покритие при пътувания в страната и в чужбина:

 • Медицинска застраховка при пътуване в чужбина: Застраховката се сключва за сметка на Банката и покрива 17 вида застрахователни събития, когато със застрахованата карта бъде закупена туристическа услуга, свързана с пътуване извън България. Застрахователните събития и лимитите по тях са подробно описани в приложение към Договора за издаване на картата.

 • Застраховка Живот на територията на България: На територията на България притежателят на карта Visa Бизнес е застрахован срещу смърт при злополука с лимит от 2000 лв., респ. 1000 евро/щатски долари, а за Visa Gold лимитите са съответно 3000 лв. или 1500 евро/щатски долари. Покритието е валидно при извършване на плащане със застрахованата карта в рамките на страната.

В случай на злополука незабавно се свържете с Центъра за съдействие по Застраховка пътуване в чужбина:
+ 7 495 661 93 40 - извън страната
02 980 73 40 - в България
За кого е предназначена карта Visa?
 
Visa е подходяща за всеки тип фирма, чието ръководство или упълномощени служители се нуждаят от този лесен за употреба и изключително атрактивен продукт.
 
Какво представлява карта Visa?
 
Visa се издава към фирмена разплащателна сметка в лева, евро или щатски долари в зависимост от вашите нужди. Независимо от мястото на ползване на картата - в страната или в чужбина - плащанията се събират във валутата, в която е открита фирмената сметка.
 
Експресбанк ви предлага две разновидности на Visa:
 • Visa Business и Visa Gold като дебитна карта – когато желаете да ползвате картата с незабавно плащане на извършените транзакции до размера на средствата разплащателната сметка на фирмата и същевременно се възползвате от функции, които никоя друга дебитна карта не ви предлага.

 • Visa Business и Visa Gold като кредитна карта (charge card) – когато желаете да ползвате определен от банката кредитен лимит с безлихвен гратисен период до 35 дни за извършените транзакции между 1-во и 30-то число на месеца.

 • Кредитен лимит: 
Размерът на кредитния лимит по карта Visa се определя в най-кратък срок от банката след оценка на финансовите показатели на фирмата.
 
  Visa Бизнес Visa Голд
Операционни лимити BGN EUR/USD BGN EUR/USD
Лимит за транзакция
Плащане при търговец 4 000 2 000 6 000 3 000
Теглене в брой на АТМ/ПОС гише 4 000 2 000 6 000 3 000
Лимит за 24 часа
Плащане при търговец 5 000  2 500 6 000 3 000
Теглене в брой на АТМ/ПОС гише 5 000  2 500 6 000 3 000
Общо 7 000 3 500 6 000 3 000
Максимален брой опити за 24 часа 40 40
Лимит за 7 дни
Плащане при търговец 10 000 5 000   6 000
Теглене в брой на АТМ/ПОС гише 10 000 5 000   6 000
Общо 12 000 6 000   6 000
Максимален брой опити за 7 дни 80 80
 
Заплащане на дължимите суми:
 
Погасяването на задълженията по кредитна карта Visa става автоматично чрез дебитиране на разплащателната сметка на фирмата на 5-то число от следващия месец. Ако желаете да подновите кредитния лимит преди 5-то число, имате възможност да погасите предсрочно задълженията по картата без заплащане на такса. 
 
Операционни лимити:
 
Експресбанк събира такси съгласно тарифата за такси и комисиони на банката.

Безконтактни карти Visa Business payWave


Новите Visa Business payWave са безконтактни карти за бизнес клиенти, които, освен всички традиционни начини за плащане и теглене на пари в брой, позволяват извършване на плащания по още един иновативен начин - безконтактно.

 

Безконтактното плащане в търговски обект е допълнителна функционалност за плащане на стоки и услуги до 50 лв.

 

Такъв вид плащаниямогат да се извършват на ПОС терминали, обозначени с някой от следните символи:

Безконтактни бизнес карти Visa

 

Какви са предимствата на Visa Business payWave:

 

 • Бързина и удобство – извършвате безконтактни плащания само с доближаване на картата до ПОС терминала, което увеличава бързината на транзакцията и спестява време.
 • Лесни за употреба – безконтактните плащания се извършват изключително лесно, без да е нужно да въвеждате ПИН код за тях.
 • Защита и сигурност – имате пълен контрол при безконтактните плащания, тъй като картата е винаги в ръката Ви – така сте по-сигурни при ползването й.

Как се осъществяват безконтактните разплащания:

Безконтактните плащания се извършват на ПОС терминали в страната и чужбина, само чрез доближаване на картата до обозначеното място, без какъвто и да било физически контакт. Терминалът издава кратък звуков и/или светлинен сигнал, което показва, че операцията е успешна.

Ако безконтактната транзакция е на стойност до 25 лева или с картата има няколко последователни безконтактни транзакции, чиято обща стойност не надвишава тази сума, не се изисква въвеждане на ПИН код и/или полагане на подпис върху документа за извършената операция.

Ако покупката е на стойност над 25 лева, отново има възможност да се плати безконтактно, но следва да се въведе ПИН код за потвърждаване на транзакцията.

Първата операция с Вашата нова карта VisaBusinesspayWaveтрябва да бъде контактна по познатия Ви начин - да платите на ПОС терминал, да изтеглите пари в брой, да смените своя ПИН код или да проверите баланса по Вашата сметка на банкомат.


Какво е безконтактно плащане?

Една от последните новости в разплащателната сфера е безконтактното плащане – това е плащане което не изисква да платиш в брой и при което не се налага да има физически контакт между картата за плащане и физическия POS-терминал. Това е една нова функционалност на стандартните дебитни или кредитни карти и е алтернатива на традиционните методи за плащане като карти с магнитна лента или чип, така и плащанията в брой.

Къде се предлага безконтактно разплащане?

СБезконтактното плащане е особено атрактивно в търговски обекти, където бързината и удобството при плащане са изключително важни - бензиностанции, ресторанти за бързо хранене, магазини за хранителни стоки, автомобилни паркинги, увеселителни паркове, градски транспорт.

Какви са предимствата?

Безконтактните плащания предлагат на потребителите бързо и удобно да използват своите карти и устройства. Без повече броене на банкноти, без търсене на монети за малките суми и притеснения дали имаме достатъчно пари в брой. В повечето случаи на потребителите не им се налага да се подписват или да въвеждат ПИН. Вероятно най-голямото предимство на безконтактното плащане е, че предоставя на потребителите алтернатива на плащането в брой.

Как работи безконтактното плащане?

Потребителят доближава безконтактната карта на не повече от 10 см. от ПОС терминала. От своя страна терминалът автоматично разчита данните от картата по специално разработен, максимално сигурен и кодиран начин, в резултат на което транзакцията протича абсолютно безопасно. Всичко това се случва за по-малко от секунда.

Кой използва безконтактни плащания и къде?

Безконтактните плащания вече са факт в Европа, Северна Америка и Азия. Всеки ден се осъществяват множество безконтактни транзакции по целия свят. Също така, безконтактните плащания се използват от много железопътни гари и метро станции. Стотици милиони потребители използват безконтактни начини за плащане, като тенденцията е техният брой да нараства с всеки изминал ден.

Колко сигурни и защитени са безконтактните плащания?

Един от приоритетите на банките по света е да осигуряват сигурност и защита на своите клиенти чрез въвеждането на различни високотехнологични устройства за защита на личните данни и предотвратяване на потенциални измами. Благодарение на използваната технология за кодиране, новите безконтактни карти са още по- сигурни, в сравнение с ползваните до момента. В допълнение на това: вие контролирате всичко - безконтактната карта е винаги в ръката ви докато плащате; Без неочаквани плащания – не е възможно да бъде извършено нежелано и неодобрено от вас плащане. За да направите успешно плащане, трябва да приближите картата до ПОС терминала, но освен това, трябва предварително да е въведена сума за плащане, т.е. терминалът да е в активен режим; Без двойни плащания – дори и да приближите картата два пъти до ПОС терминала, плащате покупката си само веднъж.