експресбанк Моля изчакайте
MasterCard Бизнес
MasterCard Бизнес се издава към фирмена разплащателна сметка в лева, евро или щатски долари в зависимост от вашите нужди.MаsterCard Бизнес ви дава възможност да извършвате следните операции:

 • теглене на пари в брой в съответната местна валута чрез банкомати, ПОС терминали или в банков клон в страната и в чужбина
 • плащане на стоки и услуги чрез ПОС терминали в търговски обекти в страната и в чужбина
 • резервация и заплащане на самолетни билети, хотелски нощувки, наемане на автомобил и други туристически услуги – в интернет, по телефон/факс или по пощата
 • плащания на стоки и услуги в интернет магазини
 • справочни и други неплатежни операции чрез банкомати в страната (промяна на ПИН, проверка на салдо, справка за последните 5 транзакции).

MasterCard Бизнес дава възможност за издаване на неограничен брой карти на упълномощени от фирмата служители и свързване към една фирмена разплащателна сметка. Мениджърите на фирмата определят за всяка кредитна карта индивидуален кредитен лимит за ползване, а за всяка карта - специфични операционни лимити.

Основни предимства

 • Бърз достъп до допълнителен кредитен ресурс:
  - Кредитен лимит до 50 000 лв. в зависимост от клиента.
  - Безлихвен период до 35 дни за ползваните суми от кредитния лимит както и за тегленията в брой, така и за плащанията с картата.
  - Автоматично възобновяване на кредитния лимит ако ползваните суми са изцяло възстановени до 5-то число на месеца.

 • Гъвкавост:
  - Разпределение на общия кредитен лимит на индивидуални подлимити, зададени от вас към всяка карта на служител.
  - Гъвкаво управление на предоставения лимит - възможност за предсрочно погасяване на задължението по дадена карта с превод през интернет / чрез BankOn Web /или в офис на банката.

 • Контрол:
  - Получаване на детайлно извлечение за разходите, извършени с всяка карта по избран от вас начин – по пощата, по E-mail или чрез интернет.
  - Възможност за подаване на искане за блокиране ползването на картата на определен служител, както и за промяна на лимитите за плащане, свързани с нея.

Заедно с всяка карта MasterCard Business на Експресбанк вашите служители получават безплатно застрахователно покритие при пътувания в страната и в чужбина:

 • Медицинска застраховка при пътуване в чужбина

Застраховката се сключва за сметка на Банката и покрива 17 вида застрахователни събития, когато със застрахованата карта бъде закупена туристическа услуга, свързана с пътуване извън България. Застрахователните събития и лимитите по тях са подробно описани в приложение към Договора за издаване на картата.

 • Застраховка Живот на територията на България

На територията на България притежателят на карта MasterCard е застрахован срещу смърт при злополука с лимит от 2000 лв., респ. 1000 евро/щатски долари. Покритието е валидно при извършване на плащане със застрахованата карта в рамките на страната.

В случай на злополука незабавно се свържете с Центъра за съдействие по Застраховка пътуване в чужбина:

 • + 7 495 661 93 40 - извън странатa
   
 • 02 980 73 40 - в България

За кого е предназначена MasterCard Бизнес?

MasterCard Бизнес е подходяща за всеки тип фирма, чието ръководство или упълномощени служители се нуждаят от този лесен за употреба и изключително атрактивен продукт.

Какво представлява MasterCard Бизнес?

MasterCard Бизнес се издава към фирмена разплащателна сметка в лева, евро или щатски долари в зависимост от вашите нужди. Независимо от мястото на ползване на картата - в страната или в чужбина - плащанията се събират във валутата, в която е открита фирмената сметка.

 

Експресбанк ви предлага две разновидности на MasterCard Бизнес:

 • MasterCard като дебитна карта – когато желаете да ползвате картата с незабавно плащане на извършените транзакции до размера на средствата разплащателната сметка на фирмата и същевременно се възползвате от функции, които никоя друга дебитна карта не ви предлага.

 • MasterCard като кредитна карта (charge card) – когато желаете да ползвате определен от банката кредитен лимит с безлихвен гратисен период до 35 дни за извършените транзакции между 1-во и 30-то число на месеца.
 • Кредитен лимит
  Размерът на кредитния лимит по карта MasterCard Бизнес се определя в най-кратък срок от банката след оценка на финансовите показатели на фирмата.

 • Заплащане на дължимите суми

  Погасяването на задълженията по кредитна карта MasterCard Бизнес става автоматично чрез дебитиране на разплащателната сметка на фирмата на 5-то число от следващия месец. Ако желаете да подновите кредитния лимит преди 5-то число, имате възможност да погасите предсрочно задълженията по картата без заплащане на такса.

 • Операционни лимити

Операционни лимити MasterCard Бизнес
Лева EUR/USD
Лимит за транзакция
Плащане при търговец 4 000 2 000
Теглене в брой на АТМ/ПОС гише 4 000 2 000
Лимит за 24 часа
Плащане при търговец 5 000 2 500
Теглене в брой на АТМ/ПОС гише 5 000 2 500
Общо 7 000 3 500
Максимален брой опити за 24 часа 40
Лимит за 7 дни
Плащане при търговец 10 000 5 000
Теглене в брой на АТМ/ПОС гише 10 000 5 000
Общо 12 000 6 000
Максимален брой опити за 24 часа 80


Експресбанк събира такси съгласно Тарифата за такси и комисиони на Банката.

Кредитни и дебитни безконтактни карти 
MasterCard Business PayPass

 

 

 

Новите MasterCard Business PayPass са първите безконтактни карти за бизнес клиенти, които, освен всички традиционни начини за плащане и теглене на пари в брой, позволяват извършване на плащания по още един иновативен начин. 

Безконтактно плащане в търговски обект е допълнителна функционалност за плащане на стоки и услуги до 50 лв.

Такъв вид плащания могат да се извършват на ПОС терминали, обозначени с някой от следните символи:

 

Тази нова функционалност е изключително полезна в ситуации, в които се изисква бърза реакция при плащане – в бензиностанции, заведения за бързо хранене, кафенета, супермаркети и др.

Какви са предимствата на MasterCard Business PayPass:

 • Бързина и удобство – Извършвате безконтактни плащания само с доближаване на картата до ПОС терминала, което увеличава бързината на транзакцията и спестява време.

 • Лесни за употреба – Безконтактните плащания се извършват изключително лесно, без да е нужно да въвеждате ПИН код за тях.

 • Защита и сигурност – Имате пълен контрол при безконтактните плащания, тъй като картата е винаги в ръката Ви – така сте по-сигурни при ползването й.

 

Как се осъществяват безконтактните разплащания:

Безконтактните плащания се извършват на ПОС терминали в страната и чужбина, само чрез доближаване на картата до обозначеното място, без какъвто и да било физически контакт. Терминалът издава кратък звуков и/или светлинен сигнал, което показва, че операцията е успешна.

Ако безконтактната транзакция е на стойност до 25 лева или с картата има няколко последователни безконтактни транзакции, чиято обща стойност не надвишава тази сума, не се изисква въвеждане на ПИН код и/или полагане на подпис върху документа за извършената операция.

Ако покупката е на стойност над 25 лева, отново има възможност да се плати безконтактно, но следва да се въведе ПИН код за потвърждаване на транзакцията.

Първата операция с Вашата нова карта MasterCard Business PayPass трябва да бъде контактна по познатия Ви начин - да платите на ПОС терминал, да изтеглите пари в брой, да смените своя ПИН код или да проверите баланса по Вашата сметка на банкомат.