експресбанк Моля изчакайте
EN

Лизинг от ОТП Лизинг

ОТП Лизинг е дружество, специализирано в сферата на предлагане на лизингови продукти за български юридически и физически лица. Фирмата стартира дейност през 2005 година и е дъщерно дружество на Експресбанк, част от ОТП Груп.
 

Нашите предимства:

 • Лизингови решения, адаптирани към специфичните изисквания на клиентите
 • Атрактивни условия
 • Бърз отговор
 • Без ограничения в максималната сума на лизинговото финансиране
 • Индивидуален подход
 • Отлични възможности клиентите на Сожелиз България да ползват пълния набор от услуги и продукти на Expressbank

  Предлагани лизингови продукти:
   
  По тип на лизинга
  • Финансов лизинг без опция с автоматично прехвърляне на собствеността в края на договора (ДДС платимо в началото)
  • Финансов лизинг с опция (ДДС платимо на части, във вноските)
  • Оперативен лизинг
   
  По вид на лизингованите активи
  • Лизинг на производствено оборудване
  • Лизинг на строителна техника
  • Лизинг на транспортна техника – товарни автомобили, автобуси, ремаркета и полу-ремаркета
  • Лизинг на леки автомобили
За повече информация, можете да консултирате интернет страницата ни на: www.sogelease.bg
 

"Сожелиз България"-Централен офис
гр. София, 1303
бул. "Александър Стамболийски" 73

+359 2 937 04 55


"Сожелиз България"-Клон Пловдив
гр. Пловдив, 4003
бул. "Дунав" 51
+359 32 900 606

 

"Сожелиз България"-Клон Варна
гр. Варна, 9000
бул. "Владислав Варненчик" 92
+359 52 600 790


"Сожелиз България"-Клон Бургас
гр. Бургас, 8000
ул. "Кирил и Методий" 12
+359 56 851 505

 
"Сожелиз България"-клон Русе
гр. Русе, 7000
ул. "Александровска" 1
+359 82 814653

 

"Сожелиз България"-клон Стара Загора
гр. Стара Загора, 6000
бул. "Цар Симеон Велики" 2
+359 42 280201