експресбанк Моля изчакайте
EN

Кредит по програма „Инициатива за МСП“ 

Подкрепа за развитието на фирми в сегмент „Малък бизнес“ при облекчени условия за обезпечение и по-ниски лихви

Искате да се възползвате от кредити за инвестиции и за оборотни средства, които да бъдат вложени в проекти за разширяване на Вашия бизнес или за осъществяване на иновативни идеи за подобряване на дейността Ви?

Кредит по програма „Инициатива за МСП“ е подходящото решение за Вас.

 • Осигуряване на подкрепа за иновативни дейности и инициативи;
 • Преференциални лихвени условия;
 • Улеснен достъп до финансиране;
 • Облекчени изисквания за обезпечение;
 • Без заплащане на допълнителна такса за предоставената гаранция;


  МСП кредитите сe ползват с подкрепа от Европейския съюз по линия на Оперативна Програма „Инициатива за МСП“ 2014-2020 с финансиране от ЕФРР, „Хоризонт 2020“, както и съфинансиране от Европейския инвестиционен фонд и Европейската инвестиционна банка.

 

Видове
кредити:

Инвестиционни кредити

Кредити за оборотни средства
(вкл. револвиращи линии и овърдрафти)
Валута:


лева или евро

Размер: от 25 000 евро или левова равностойност
Срок на кредита:

от 24 до 48 месеца за оборотни кредити и от 24 до 120 месеца за финансиране на инвестиции

Обезпечение:

Облекчени условия за обезпечение:

Гаранция в размер на 60% от сумата на кредита, допълваща предоставеното обезпечение.

 

МСП кредитите сe ползват с подкрепа от Европейския съюз по линия на Оперативна Програма „Инициатива за МСП“ 2014-2020 с финансиране от ЕФРР, „Хоризонт 2020“, както и съфинансиране от Европейския инвестиционен фонд и Европейската инвестиционна банка.

 

 • Кредити се отпускат на клиенти с Нетни приходи от продажби до 3 млн. лв., регистрирани и извършващи дейност на територията на Република България.

 • Програмата е подходяща за предприятия, които планират разширяване на своята дейност и допълнителни инвестиции в производството или внови продукти и услуги.

Финансиране по програма Инициатива за МСП не може да бъде използвано за определени дейности или разходи. Списък на основните изключения може да намерите тук.

МСП кредитите сe ползват с подкрепа от Европейския съюз по линия на Оперативна Програма „Инициатива за МСП“ 2014-2020 с финансиране от ЕФРР, „Хоризонт 2020“, както и съфинансиране от Европейския инвестиционен фонд и Европейската инвестиционна банка.

 • Кредити се отпускат на клиенти с Нетни приходи от продажби до 3 млн. лв., регистрирани и извършващи дейност на територията на Република България.
 • Програмата е подходяща за предприятия, които планират разширяване на своята дейност и допълнителни инвестиции в производството или внови продукти и услуги.
Финансиране по програма Инициатива за МСП не може да бъде използвано за определени дейности или разходи. Списък на основните изключения може да намерите тук.

МСП кредитите сe ползват с подкрепа от Европейския съюз по линия на Оперативна Програма „Инициатива за МСП“ 2014-2020 с финансиране от ЕФРР, „Хоризонт 2020“, както и съфинансиране от Европейския инвестиционен фонд и Европейската инвестиционна банка.