експресбанк Моля изчакайте

Превалутиране на картови трансакции

Превалутиране на картови трансакции

Какво става, когато използвате Вашата дебитна или кредитна карта, а трансакцията е във валута, различна от тази на Вашата сметка?

На тази страница, ще откриете информация за превалутирането на трансакции, валидна за всички видове банкови карти, издадени от Експресбанк (освен ако не е посочено изрично за каква карта става въпрос).

Как се изчисляват сумите на Вашите трансакции, когато плащате и теглите в различна от Вашата валута?

Когато вашата карта е в BGN и:

 • Теглите на банкомат или ПОС или плащате на ПОС в търговски обект и интернет, а валутата на трансакцията е EUR

  Сумата на трансакцията се превалутира в BGN по първия в деня на осчетоводяване безкасов курс продава EUR.

 •  Теглите на банкомат или ПОС или плащате на ПОС в търговски обект и интернет, а валутата на трансакцията е различна от EUR (международни трансакции)

  Сумата първо се превалутира в EUR по обменния курс за съответния ден посочен на сайтовете на картовите организации Visa или Mastercard. За карти Visa Electron, се прилага такса за конвертиране 1%.

  След това, в деня на осчетоводяване на трансакцията, следва превалутиране от EUR в BGN по първия за този ден безкасов курс продава EUR.

Когато вашата карта е в EUR и:

 • Теглите на банкомат или ПОС в България или плащате на ПОС в търговски обект в България и интернет, а валутата на трансакцията е BGN

  Сумата ще се превалутира в EUR по първия в деня на осчетоводяване безкасов курс купува EUR.

 • Теглите на банкомат или ПОС или плащате на ПОС в търговски обект и интернет и валутата на трансакцията е EUR

  Вашата сметка ще бъде задължена със същата сума в EUR, която сте изтеглили или платили - превалутиране няма.

 •  Теглите на банкомат или ПОС или плащате на ПОС в търговски обект и интернет, а валутата на трансакцията е различна от EUR (международна трансакция)

  Сумата ще се превалутира в EUR по обменния курс за съответния ден, посочен на сайтовете на картовите организации Visa или Mastercard. За индивидуални клиенти, които ползват карти Visa Electron, се прилага такса за конвертиране 1%. 

Когато вашата карта е в USD и:

 • Теглите на банкомат или ПОС в България или плащате на ПОС в търговски обект в България и интернет, а валутата на трансакцията е BGN

  Сумата се превалутира в USD по първия в деня на осчетоводяване безкасов курс купува USD.

 •  Теглите на банкомат или ПОС или плащате на ПОС в търговски обект и интернет, а валутата на трансакцията е EUR.

  Сумата на трансакцията в EUR ще бъде преизчислена в USD по първия в деня на осчетоводяване кръстосан курс EUR/USD, изчислен като съотношение между безкасови курс продава EUR/BGN към курс купува USD/BGN.

 •  Теглите на банкомат или ПОС или плащате на ПОС в търговски обект и интернет, а валутата е различна от EUR (международна трансакция)

  Сумата първо се превалутира в EUR по обменния курс за съответния ден, посочен на сайтовете на картовите организации Visa или Mastercard. За индивидуални клиенти, които ползват карти Visa Electron, се прилага такса за конвертиране 1%. 

  След това, в деня на осчетоводяване на трансакцията, сумата се превалутира в USD по първия в деня на осчетоводяване кръстосан курс EUR/USD, изчислен като съотношение между безкасови курс продава EUR/BGN към курс купува USD/BGN.

Какво още е добре да знаете 

Осчетоводяване

Датата на осчетоводяване на картова трансакция може да е различна от датата на самата трансакция. Датата на осчетоводяване е вальора във Вашето извлечение по карта.

Транскации в интернет

 • При пазаруване в интернет се информирайте предварително каква е валутата на трансакциите. Обръщаме Ви внимание, че сайтовете предлагат услуга за преизчисляване на сумата на трансакцията във валутата на Вашата карта, за което начисляват значителна такса за Ваша сметка. Препоръчително е да правите покупките в изписаната валута на сайта, а не във валутата на сметката си.

 • Съществуват и сайтове на български език, които обявяват цени в BGN, но ПОС терминалът е регистриран извън България – т.е. трансакцията е международна и е най-често в EUR.

  Какво се случва с такава операция:
  - Вие плащате избраната стока или услуга в сайта с карта в лева;
  - Картовата организация Visa или Mastercard превалутира сумата от лева в евра;
  - Банката получава сумата на задължението в EUR и превалутира сумата в BGN по първия за деня на осчетоводяване безкасов курс продава EUR.

  Така превалутираната сума (която често е по-висока от обявената на сайта) се изтегля от сметка на картата.

За дебитни карти

За притежателите на дебитни карти и на кредитни карти с неснижаем остатък от Експресбанк, е важно дали ПОС терминалът на интернет сайта е регистриран в чужбина, защото в такъв случай, за плащането се прилага такса от банката по тарифа за индивидуални или бизнес клиенти. Има сайтове на български език (за самолетни билети, търговски сайтове), както и магазини в България (безмитни или други), чиито ПОС терминали са регистрирани в други държави. Това означава, че трансакцията е международна и не е в BGN.

Курс на превалутиране

Превалутиране по централен курс на БНБ не се прилага от 06.10.2016 г.

Банкови пакети

Разгледайте нашите предложения за банкови пакети за индивидуални и бизнес клиенти
Разгледайте нашите предложения за карти за индивидуални клиенти тук
Разгледайте нашите предложения за карти за бизнес клиенти тук