експресбанк Моля изчакайте
EN

Свободни позиции

Своботни позиции в Експресбанк

Референтен номер Позиция Местоположение Краен срок
20181005 IT Project Management Officer Varna 28.02.2019 разгледай обявата
20180511 Credit Analyst Varna 28.02.2019 разгледай обявата
20181101 Специалист Обработка на документарни операции Варна 28.02.2019 разгледай обявата
20181101 Specialist Back office Financial Markets Services Varna 28.02.2019 разгледай обявата
SG20190121 Business Analyst in Financial Markets Varna 28.02.2019 разгледай обявата
21022019 Credit Analyst Sofia 28.02.2019 разгледай обявата
210119 Мениджър връзки с Индивидуални клиенти София 28.02.2019 разгледай обявата
21012019 Sales Support Specialist - Global Transaction Banking Sofia 28.02.2019 разгледай обявата
01212019 Специалист обслужване на клиенти София 28.02.2019 разгледай обявата
21012019 Мениджър връзки Малък бизнес София 28.02.2019 разгледай обявата
2112019 Мениджър връзки Малък бизнес Разград 28.02.2019 разгледай обявата
21012019 Специалист обслужване на клиенти /по заместване/ Монтана 21.02.2019 разгледай обявата

Информиран съм, че “Експресбанк" АД със седалище гр. Варна и адрес на управление бул. "Владислав Варненчик" 92, ЕИК 813071350, е администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и обработва лични данни на кандидатите за работа, предоставени с изпратената от тях автобиография и мотивационно писмо, за целите на подбора на служители и с оглед възможността за сключване на трудов договор.

Запознат съм с ИНФОРМАЦИЯТА ОТНОСНО СЪБИРАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ ОТ КАНДИДАТИ ЗА РАБОТА В „ЕКСПРЕСБАНК“ АД и давам съгласието си организацията да получи и обработва предоставената чрез тази кандидатура информация и лични данни за целите на подбора и при спазване на действащото законодателство.

Информиран съм, че имам право на достъп до предоставените от мен лични данни, както и право на коригиране на тези данни. Предоставянето на лични данни има доброволен характер.