експресбанк Моля изчакайте

Студентска програма

Програмата Студентска практика на „Експресбанк” АД е традиция от 2001 г. През тези години изградихме стабилно партньорство с учебните заведения в страната и спечелихме доверието на младите специалисти с възможността за придобиване на ценен практически опит.

Програмата е насочена към дипломанти или студенти последна година в образователно-квалификационна степен Бакалавър или Магистър. Ако имате желание за развитие в динамично променяща се професионална среда, притежавате отлични езикови и компютърни умения, кандидатствайте за участие в програмата.


Провеждане на практиката:

  • Продължителност – 2 месеца (юли и август)
  • Място на провеждане – Търговска мрежа (офиси в цялата страна), Централно управление (гр. Варна и гр. София)
     

Възможност за придобиване на опит в една от следните области:

  • Търговска мрежа – офиси в над 50 града в цялата страна
  • Централно Управление в гр. Варна – отдел Информационни технологии, отдел Проекти и Организация, Финансова дирекция, дирекция Управление на риска, Корпоративен секретариат, отдел Човешки ресурси
  • Централно Управление в гр. София – дирекция Корпоративни клиенти и финансови пазари, дирекция Банкиране на дребно, отдел Маркетинг и Kомуникация

 

Условия за кандидатстване:

  • Автобиография и мотивационно писмо, в което се указва предпочитан град за провеждане практиката (на английски език)

  • Адрес за изпращане на документите: SGEB.internship@socgen.com

  • Срок за кандидатстване: 15.05.

 

Всички кандидатури ще бъдат разглеждани при стриктна конфиденциалност.