експресбанк Моля изчакайте

Основни функции

Експресбанк създава условия за Вас да разширявате знанията си и да трупате ценен опит.
 
Ние ви предлагаме да станете част от нашия екип, с ясно разпределени отговорности и конкретни цели. Ние се нуждаем от висококвалифицирани служители, които са отдадени на работата си и желаят да получат нови знания.
 
Четирите банкови сектора ви позволяват да участвате в много разнообразни и интересни проекти:

 • Маркетинг и продажби
  Ние предлагаме свободни позиции в този сектор в Централния офис на Банката, както и във филиалната мрежа. Вие можете да бъдете консултант или да заемете позиция в маркетинга или продажбите.

 • Финанси и парични потоци
  Ние предлагаме свободни позиции в този сектор в Централния офис на Банката, както и във филиалната мрежа. Вие можете да бъдете консултант или да заемете позиция в маркетинга или продажбите.

 • Поддръжка
  Разнообразни свободни позиции се отварят в областта на поддръжката във всеки действащ филиал. Тук можете да намерите позициите за организиране, информационни технологии, човешки ресурси, комуникации, икономическо администриране или логистика.

 • Управление на риска
  Управлението на риска е свързано с всички банкови дейности. Позициите в този сектор Ви предоставят уникална възможност за получаване на задълбочени познания, във връзка с всички услуги, извършвани в Банката.