експресбанк Моля изчакайте

Кариерно развитие

Кариери - Експресбанк

Обучението е важна част от политиката по управление на човешките ресурси на Експресбанк. Развитието на ключовите компетенции е основен приоритет на нашата компания, чрез който се предоставя възможност за личностно и професионално развитие на служителите.

Дейностите по обучение са създадени така, че да осигуряват по-добро обслужване на нашите клиенти и едновременно да мотивират нашите служители. Експресбанк прилага разнообразни форми за развиване на уменията и квалификацията и инвестира в различни обучения:

  • Дистанционно и онлайн обучение
  • Вътрешни и външни обучения
  • Чуждоезиково обучение

Банката подкрепя своите служители в желанието им за развитие, като им предоставя възможности за функционална и географска мобилност. За да се възползват от тези възможности, служителите трябва да отговарят на комплекс от изисквания.

Чрез функционалната мобилност, ние създаваме условия занашите специалисти да променят областта, в която работят, за да развиват уменията си.

Възможностите за географска мобилност са свързани с развитието на нашата клонова мрежа и нуждата от опитни професионалисти, като включват преместване в рамките на страната на същата или друга позиция.