експресбанк Моля изчакайте
EN

Жилищен кредит за покупка на имот Мост

Жилищният кредит Мост е предназначен за клиенти, които желаят да закупят ново жилище и същевременно да продадат друг собствен имот.

Жилищен кредит Мост ви дава възможност да:

 • закупите ново жилище без да изчаквате докато продадете старото си
 • имате на разположение 12 месеца, през които да продадете старото си жилище на най-изгодната за вас цена

Основни предимства:

 • финансиране до 100% от стойността на закупуваното жилище
 • без ограничение за максимален размер на кредита
 • без ограничение от експлоатационния период на жилището и от типа строителство.
 • максимален срок на погасяване - до 30 години с 12 месеца за погасяване на частта „Мост”
 • прозрачни лихвени условия през целия срок на погасяване  

Размер на кредита

  • Минимум – 5000 лева или равностойност в евро
  • Максимум – до 100% от пазарната стойността на закупувания имот, потвърдена от лицензиран оценител, одобрен от Банката.

 

Валута на кредита

  • Лева и Евро

Срок

  • От 3 до 30 години
  • Клиентът разполага с максимален срок от 12 месеца, за да продаде старото си жилище и да погаси изцяло частта Мост без заплащане на такса за това

 

Такси и условия:

 • С кредит Мост клиентът получава финансиране до 100% от цената на новия имот, като тази сума включва част „Мост”, която трябва да се погаси след 12 месеца
 • След отпускането на кредита, клиентът разполага с максимален срок от 12 месеца, за да продаде старото си жилище и да погаси изцяло частта Мост без заплаща такса за това
 • За периода от 12 месеца клиента има гратисен период по главницата и заплаща само лихвите и застраховката по кредита
 • Такса одобрение на кредита според тарифата за такси и комисиони на Експресбанк
 • Ипотека на недвижимия имот
 • Застраховка "Живот, пълна и трайна нетрудоспособност" на кредитополучателя
 • Застраховка на ипотекирания в полза на Банката имот

Лихвен процент

Променливият лихвен процент по вашия жилищен кредит представлява сбор от 3м. EXPRESSBIR за лева или 3м. EURIBOR за евро и надбавката, посочена в договора ви за кредит.

Можете да получите информация за текущите стойности и методика на изчисляване на референтните индекси от страница Лихвена политика по кредитни продукти

 

Обезпечение

 • Първа по ред ипотека върху закупуван имот или друг имот, различен от имота, обект за продажбата
 • Застраховка "Живот, пълна и трайна нетрудоспособност" на кредитоискателя
 • Имуществена застраховка на ипотекирания имот

Погасяване

 • Жилищният кредит се погасява на равни месечни вноски
 • Кредитополучателят може във всеки един момент да изплати предварително част или цялата дължима сума по кредита. В този случай заплаща такса съгласно тарифата на банката.

Необходими документи за кандидатстване

 • Документи за самоличност на Кредитоискателя (/съдлъжника)
 • Удостоверение за семейно положение на Кредитоискателя
 • Документи доказващи дохода на Кредитоискателя, /съдлъжника/
 • Документи за активни кредитни задължения на Кредитоискателя, /съдлъжника/
 • Документи за имота, целта на кредита (нотариален акт, предварителен договор, скици, удостоверение за тежести).
 • Документи относно обезпечението по кредита (нотариални актове, скици, удостоверение за степен на завършеност, удостоверение за тежести и др.)
 • Пазарна оценка
 • Удостоверение за тежести

Полезна информация

Изчислете вашата месечна вноска

Тарифа

Условия

 • Ипотека на недвижимия имот
 • Застраховка "Живот, пълна и трайна нетрудоспособност" на кредитополучателя
 • Застраховка на ипотекирания в полза на Банката имот
 • Превод на целия размер на работната заплата / на част от работната заплата в размер на 110 % от вноската по кредита / без превод на работна заплата.

Образци на договори, вкл. Общи условия 

Лихвена политика