експресбанк Моля изчакайте
EN

Жилищен кредит - сега с още по-добри  промоционални лихвени условия!

ОФЕРТА ДО 31.12.2018*  
 • 2.99 % променлив годишен лихвен процент за кредити в лева
 • Минимална сума на кредита 100 000 лв.
 • Максимален срок на кредита до 180 месеца
 • Възможност за рефинансиране на съществуващи кредити от други банки без такса одобрение

Вижте още

Пример за кредит 100 000 лв. за 15 години

 

 • Годишен процент на разходите (ГПР) – 3.73% за лева;
 • Променлив лихвен процент - 2.99% за лева;
 • Месечна вноска – 711.94 лв.;
 • Брой месечни вноски – 180 месеца;
 • Такса Одобрение – 380 лв.;
 • Месечна такса за обслужване на разплащателна сметка – 1.79 лв.;
 • Такса за оценка на имот - 110 лв.;
 • Държавна такса за вписване на ипотека - 100 лв;
 • Застраховка „Живот“ (ориентировъчен размер) за срока на договора за
  кредит: 3 682.25 лв**.;
 • Застраховка „Имущество“ (ориентировъчен размер) за срока на договора за кредит –863.84 лв.;
 • Обща дължима сума – 129 925.043 лв.

**Ако отговаряте на изискванията на банката и избраният застраховател е "Дженерали Застраховане" АД.

 1. period-image
 2. period-image

Резултат за вашия кредит


 1. amount-image
 2. period-image

Резултат за вашия кредит


 1. amount-image-holder
 2. period-image

Резултат за вашия кредит

Полезна информация

Изчислете вашата месечна вноска

Тарифа

Условия

 • Ипотека на недвижимия имот
 • Застраховка "Живот, пълна и трайна нетрудоспособност" на кредитополучателя
 • Застраховка на ипотекирания в полза на Банката имот
 • Превод на целия размер на работната заплата / на част от работната заплата в размер на 110 % от вноската по кредита / без превод на работна заплата.

Образци на договори, вкл. Общи условия 

Лихвена политика 

Жилищният кредит е целеви кредит, който се отпуска за: 

 • Покупка на недвижим имот за жилищни нужди
 • Покупка на недвижим имот за жилищни нужди и ремонтните и довършителни работи
 • Покупка на общинско/ведомствено жилище
 • Рефинансиране на съществуващ жилищен кредит

 

*Ако отговаряте на изискванията на банката.Промоционалните условия са валидни само до 31.12.2018 г. само за новоотпуснати жилищни кредити.