експресбанк Моля изчакайте

Жилищен кредит - сега с още по-добри  промоционални лихвени условия!

ОФЕРТА ДО 30.04.2020 г.*  
 • 2.99 % променлив годишен лихвен процент за кредити в лева
 • Минимална сума на кредита 100 000 лв. или минимален нетен месечен доход 2000 лева
 • Максимален срок на кредита до 240 месеца
 • Възможност за рефинансиране на съществуващи кредити от други банки без такса одобрение

Вижте още

Пример за кредит 100 000 лв. за 20 години

 

 • Годишен процент на разходите (ГПР) – 3.77% за лева;
 • Променлив лихвен процент - 2.99% за лева;
 • Месечна вноска – 576.88 лв.;
 • Брой месечни вноски – 240 месеца;
 • Такса Одобрение – 380 лв.;
 • Месечна такса за Смарт пакет – 4.90 лв
 • Такса за оценка на имот - 110 лв.;
 • Държавна такса за вписване на ипотека - 100 лв;
 • Застраховка „Живот“ (ориентировъчен размер) за срока на договора за
  кредит: 5 030 лв.*;
 • Застраховка „Имущество“ (ориентировъчен размер) за срока на договора за кредит – 1163.33 лв.**;
 • Обща дължима сума – 141 380.92 лв.

*Ако отговаряте на изискванията на банката и избраният застраховател е ЗАД „Експрес Животозастраховане“ АД

**Ако избраният застраховател е "Групама Застраховане” ЕАД.


 1. period-image
 2. period-image

Резултат за вашия кредит


 1. amount-image
 2. period-image

Резултат за вашия кредит


 1. amount-image-holder
 2. period-image

Резултат за вашия кредит

Полезна информация

Изчислете вашата месечна вноска

Тарифа

Условия

 • Ипотека на недвижимия имот
 • Застраховка "Живот, пълна и трайна нетрудоспособност" на кредитополучателя
 • Застраховка на ипотекирания в полза на Банката имот
 • Превод на целия размер на работната заплата / на част от работната заплата в размер на 110 % от вноската по кредита / без превод на работна заплата.

Образци на договори, вкл. Общи условия 

Лихвена политика 

Жилищният кредит е целеви кредит, който се отпуска за: 

 • Покупка на недвижим имот за жилищни нужди
 • Покупка на недвижим имот за жилищни нужди и ремонтните и довършителни работи
 • Покупка на общинско/ведомствено жилище
 • Рефинансиране на съществуващ жилищен кредит

 

*Ако отговаряте на изискванията на банката.Промоционалните условия са валидни само до 30.04.2020 г. само за новоотпуснати жилищни кредити.