експресбанк Моля изчакайте
EN

MiFID II рамка

MiFID II рамката съдържа необходимата информация в изпълнение на нормативни изисквания на европейско и национално ниво относно пазарите на финансови инструменти, които „Експресбанк“ АД спазва във връзка и при предоставянето на инвестиционни услуги и извършването на инвестиционни дейности.