експресбанк Моля изчакайте
EN

За връзка с отдел Финансови пазари

 Калоян Масларски - Ръководител Финансови пазари 
+359 2 937 0570

Любомир Александров –  Ръководител Финансови пазари  
+359 2 937 0572

Мартин Търпанов – Старши Дилър Продажби и Търговия
+359 2 937 0571
                                                                                     
Никола Кирилов - Ръководител Търговия и Продажби валутни инструменти 
+359 2 937 0574/0552

Живко Стоянов  - Валутни Продажби 
+359 2 937 0563                                                          

Нелиян Недялков
- Старши Валутен Дилър
+359 2 937 0577

Милена Луканова - Старши Дилър Валутни Продажби                                              +359 2 937 0555                              

Веселин Бекяров – Старши Дилър Валутни Продажби 
+359 2 937 0573
Октай Хасанов - Дилър Паричен Пазар 
+359 2 937 0590

 
Код в Ройтерс: SGEB 

{SGEB}- Валутна Спот търг., Валутни Форърди , Валутни Суапи , Междубанкови Депозити, Контакти
{SGEB01}- Български дългови книжа  
{SGEB02}- ДЦК, ЗУНКОВЕ   
{SGEB03}- Български евробондове 
{SGEB04}-

Код в Блумбърг: SGEB (GO)