експресбанк Моля изчакайте
EN

Депозит Тактика с нарастващ лихвен процент

Депозит, съчетаващ гъвкав срок, нарастващ лихвен процент и възможност за довнасяне на суми. Довнасяте, колкото и когато пожелаете през първото шестмесечие. Получавате все по-висока доходност, колкото по-дълго спестявате.

Депозит с нарастваща лихваОсновни предимства:

 • Гъвкав срок, който адаптирате според вашите желания
  Срокът на депозит Тактика се разделя на 2 лихвени периода с продължителност от 6 месеца. Вие решавате колко дълго да спестявате, като при изтегляне на депозита  предсрочно, но след изтичане на минимум 6 месеца, сумата се олихвява с лихвения процент за първото шестмсечие за целия реален престой до изтеглянето.

 • Растяща доходност с капитализация на лихвата на всеки шест месеца
  За разлика от обикновен срочен депозит, който на падеж се подновява със същия лихвен процент, доходността по депозит Тактика нараства с увеличаване на срока. През второто шестмесечие лихвеният процент е по-висок, а лихвата се капитализира по Вашата депозитна сметка.

 • Допълнително внасяне на суми

  Тактика Ви дава възможност да довнасяте през първото шестмесечие.

Актуални лихвени нива

 • Валута – лева или евро

 • Срок – минимум 6 месеца, максимум 12 месеца

 • Минимална сума за откриване – 500 лв. или 250 евро

 • Минимална сума за довнасяне – 50 лв. или евро

 • Максимална сума за довнасяне – пръвоначалният размер на сумата при откриване на депозита, като довнасяне е възможно само през първото шестмесечие

 • Безплатно теглене в брой на датата на падеж на депозита (след изтичане на 12 месеца)

 • Предсрочно прекратяване - при изтегляне на депозита след 6-ия месец от откриването, клиентът получава пълния размер на лихвата, начислена за първото приключило шестмесечие. За дните на престояване през втория период, сумата се олихвява с лихвения процент за първия шестмесечен период.