експресбанк Моля изчакайте
EN

Депозит Рента с възможност за периодично  изплащане на лихвата

Срочен депозит, който Ви позволява да получавате периодично изплащане на лихвите по време на целия период.

Основни предимства депозит Рента:

 • Изгодни лихвени проценти, фиксирани и гарантирани за целия период на депозита.

 • Регулярно изплащане на приходи с периодичност, избрана от Вас - месечна, тримесечна, шестмесечна или годишна.

 • Ако инвестирате в депозит Рента, за да подпомогнете Вашите деца или родители, можете да се възползвате от възможността за автоматични периодични преводи на лихвите от сметката си по тази на Ваш близък.

 • Възможност да ползвате средствата преди изтичане на срока.
  В този случай Вие няма да загубите цялата получена лихва. Напротив – ще запазите част от дохода, която се увеличава прогресивно в зависимост от реалния престой на средствата Ви в Експресбанк.
 

Актуални лихвени нива


 • Валута - лева или евро
 • Срок – 1 година
 • Минимална сума за откриване - 1000 лв. / 500 евро
 • Довнасяне - не е възможно
 • Периодичност за изплащане на лихвите - месечна, тримесечна, шестмесечна или годишна
 • Безплатно теглене в брой на датата на падеж на депозита

Открийте депозит Рента във всеки офис на Експресбанк:

Посетете най-близкия до вас банков офис


Стандартен депозит Гарант

Депозит, който ви помага да оптимизирате вашите дългосрочни и краткосрочни проекти като ви осигурява гарантирана висока лихва.

Вижте още

Спестовна сметка

Начин на спестяване, който ви дава възможност да получавате по-висока лихва за вашите свободни средства, като в същото време имате неограничен достъп до тях.

Вижте още