експресбанк Моля изчакайте

Стандартен депозит Гарант

Депозит, който Ви помага да планирате и управлявате по-добре личните си спестявания благодарение на широкия спектър от предлагани срокове и валути

С Гарант получавате:

 • Гарантиран фиксиран лихвен процент за избрания от Вас срок.

  Изплащане на лихвата според Вашия избор

  - по депозитната сметка, като при подновяване на депозита, тя се прибавя към първоначално внесената сума;

  - по разплащателна сметка, което Ви дава възможност да я ползвате веднага след изтичане на срока на депозита.

 • Подновяване или не след изтичане на срока

  Депозитът може да бъде подновен автоматично за същия период без да се налага да посещавате банката.

  В случай, че ще се нуждаете от средствата след приключване на първоначалния срок, изберете опция без автоматично подновяване и депозитът ще бъде преведен по разплащателната Ви сметка.

  Актуални лихвени нива

 

За кого е предназначен стандартен депозит Гарант:

 • Вид валута – лева, евро, щатски долари, британски лири, швейцарски франкове.

 • Срок на депозита – 1, 3, 6, 9, 12, 24 или 36 месеца.

 • Минимална сума за откриване на депозита – 200 лв; 100 евро или щатски долара; 500 британски лири или швейцарски франка.

 • Довнасяне - възможно е само на деня на падеж, когато депозитът се подновява за нов срок.

 • Безплатно теглене в брой на датата на падеж на депозита.

 • При предсрочно прекратяване се начислява следната лихва:

  - след изтичане на първия месец: начислява се лихвеният процент, за най-дългия изтекъл стандартен срок на депозит Гарант намален с 1%, в съответния вид валута и за съответния размер на сумата;

  - като по разплащателна сметка, ако депозитът е закрит през първия месец след откриването.

 

Пример: Ако сте открили депозит Гарант за 9 месеца и го прекратите на 7-мия месец, ще получите лихва като за 6-месечен депозит, намалена с един 1%.

Открийте депозит Гарант във всеки офис на Експресбанк:

Посетете най-близкия до вас банков офис