експресбанк Моля изчакайте
Депозит Дуо

Депозит Дуо е комбинация от срочен депозит и инвестиция във фондове Амунди, която съчетава пълна сигурност и по-висок лихвен процент по депозитната част и възможност за висока доходност* от инвестицията.

 • Получавате лихвена надбавка от 0,10% до 0,25% по срочния депозит
 • Участвате във фондове Амунди, които са управлявани от най-голямото управляващо дружество на взаимни фондове в Европа, с първокласна репутация и компетентност на световно ниво.
 • Можете да избирате между 4 фонда, според предпочитанията Ви за риск и очаквана доходност.
 • Ако желаете, прехвърляте инвестицията си от един фонд в друг без допълнителни такси.
 • След изтичане на депозита, инвестицията може да бъде запазена без фиксиран срок.
 • Можете да прекратите инвестицията във всеки един момент, като в този случай ще бъде начислен стандартен лихвен процент по депозитната част.

*Предишните резултати от дейността на Фондове Амунди нямат връзка с бъдещите резултати. Стойността на инвестицията Ви във фондове Амунди и доходът от нея могат да се повишат, но и да се понижат. Печалбите не са гарантирани и съществува риск за Вас да не възстановите пълния размер на вложените средства. Инвестициите във Фондове Амунди не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или от друг вид гарант.

 

 • Валута – лева, евро, щатски долари.
 • Срок на депозита – 1, 2, 3 години
 • Съотношение депозит/инвестиция
  • 50/50 Лихвена надбавка =0,25%
  • 70/30 Лихвена надбавка =0,15%
  • 85/15 Лихвена надбавка =0,10 %

 • Възможност за инвестиция в 4 фонда Амунди:

      1) Фондове Амунди Топ Европейски играчи
      2) Фондове Амунди Глобални агрегирани облигации
      3) Фондове Амунди Глобални облигации
      4) Фондове Амунди Облигации висока доходност в евро

 • Минимална сума за откриване на срочния депозит – 1000 лева, евро, щатски долари
 • Минимална сума за инвестицията – в зависимост от избраното съотношение

*Предишните резултати от дейността на Фондове Амунди нямат връзка с бъдещите резултати. Стойността на инвестицията Ви във фондове Амунди и доходът от нея могат да се повишат, но и да се понижат. Печалбите не са гарантирани и съществува риск за Вас да не възстановите пълния размер на вложените средства. Инвестициите във Фондове Амунди не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата, или от друг вид гарант.

Информация относно водената от Банката политиката по отношение на конфликта на интереси при предоставянето на инвестиционни услуги и/или дейности по смисъла на Закона за пазарите на финансови инструменти.

Резюме на Политиката за Управелние на Конфликти на интереси на Сосиете Женерал Експресбанк АД