експресбанк Моля изчакайте
EN

Mеждународната дебитна карта Visa Electron*

Използвайте Visa Electron в цял свят - за теглене от над 1 000 000 банкомата и за плащане в над 24 000 000 магазина, хотелa, ресторанти и други търговски обектa както и  във всички интернет сайтове, обозначени с логото на Visa.Какви операции можете да извършвате с дебитна карта Visa Electron?

 • теглите средства в брой на банкомат по всяко време в страната или в чужбина
 • плащате на ПОС терминали в страната и чужбина
 • заплащате месечните си сметки за комунални услуги чрез платформата за онлайн банкиране BankOn Web без допълнителна такса
 • извършвате плащания чрез еPay.bg или PayPal след направена регистрация
 • да пазарувате в български и международни Интернет сайтове получавате и нареждате преводи от своята картова сметка 

 

Параметри на дебитна карта Visa Electron

 • безплатно издаване
 • без изискване за неснижаем остатък
 • без такса за преиздаване
 • разполагате със средствата, постъпили по сметката ви веднага, в реално време, както с картата, така и без нея
 • без такса при заплащане на ПОС терминал при търговeц в страната
 • SMS известяване за всяка транзакция, при използване на услугата BankOn SMS
 • сигурност при разплащанията в интернет, при използване на услугата  "3D код за сигурност”
 • можете да изберете дизайн за своята карта от каталог с над 40 визии
 • получавате извлечение за извършените от вас транзакции по всяко време чрез платформата за онлайн банкиране BankOn Web
 • възможност да имате различни видове карти към същата сметка

 

 С безконтактната дебитна VisaElectron, освен всички традиционни начини за плащане и теглене на пари в брой, можете да извършвате и безконтактни плащания в търговските обекти - на ПОС терминали, обозначени с някой от следните символи:

Какви са предимствата на безконтактните плащания

 • Бързина и удобство – извършвате безконтактни плащания само с доближаване на картата до ПОС терминала, много бързо.
 • Лесни за употреба – безконтактните плащания се извършват изключително лесно, не въвеждате ПИН код при плащания за малки суми.
 • Защита и сигурност – имате пълен контрол при безконтактните плащания, тъй като картата е винаги в ръката ви – така сте по-сигурни при ползването й.

 

Как се осъществява безконтактно плащане

Безконтактно плащане може да се осъществи на ПОС терминал в страната и чужбина.  Плащате само чрез доближаване на картата до обозначеното място, на не повече от 10 см. от ПОС терминала, без какъвто и да било физически контакт. Терминалът издава кратък звуков и/или светлинен сигнал, което показва, че операцията е успешна. Терминалът автоматично разчита данните от картата по специално разработен, максимално сигурен и кодиран начин, в резултат на което транзакцията протича абсолютно безопасно. Всичко това се случва за по-малко от секунда.

За безконтактни плащания в България до 50 лева не е необходимо да въвеждате ПИН код и/или да полагате подпис върху документа за извършената операция, а за по-голяма сума задължително трябва да въведете ПИН код и/или да положите подпис.

За безконтактни плащания в чужбина сумата на плащането, под която не се изисква въвеждане на ПИН код е различна, определя се от международната картова организация Visa и банката, обслужваща ПОС терминала. 

Първата операция с вашата нова карта VisaElectron трябва да бъде контактна –  да платите на ПОС терминал по традиционния начин или да изтеглите пари в брой/смените своя ПИН код/проверите баланса по вашата сметка на банкомат.

Валидност на картата - 3 години

*Считано от 12.04.2019 г. е спряна продажбата на карта Visa Electron. 

 

Препоръчваме ви още:

 • 3Dсекретен код
 • BankOnWeb
 • BankOnSMS
 • Застрахователни програми
 • Овъдрафт по дебитна карта