експресбанк Моля изчакайте

V PAY - eвропейската дебитна карта*

Създаден от Visa Европа, V PAY е нова европейска дебитна карта, която ви осигурява удобство и по-висока сигурност за вашите средства. Вашата карта VPAYе защитена чрез ползването най-новия международен стандарт за безопасност за платежни карти, който се въвежда в Европа и по света. Осигурете си безопасност в ежедневието и добро настроение по време на вашите пътувания в Европа с широко приетата и сигурна карта V PAY.

 

Какви операции можете да извършвате с дебитните карти V PAY?

 • теглите средства в брой на банкомат по всяко време в страната или в Европа
 • плащате на ПОС терминали в страната и в Европа
 • заплащате месечните си сметки за комунални услуги чрез платформата за онлайн банкиране BankOn Web без допълнителна такса
 • извършвате плащания в системата еPay.bg, след направена еднократна регистрация на банкомат
 • пазарувате в Интернет само при сертифицирани търговци, поддържащи „3D код за сигурност“ 
 • получавате и нареждате преводи от своята картова сметка

 

Предимства на дебитните карти V PAY

 • безплатно издаване
 • без изискване за неснижаем остатък
 • без такса за преиздаване
 • без такса при заплащане на ПОС терминал при търговeц в страната
 • ползвате безплатно Застраховка „Защита на покупките”
 • можете да изберете дизайн за своята карта от каталог с над 40 визии
 • получавате извлечение за извършените от вас транзакции по всяко време чрез платформата за онлайн банкиране BankOn Web, в случай че сте активирали услугата
 • възможност да имате различни видове карти към същата сметка

 

Защо дебитните карти V PAY са сигурни?

V PAY са Европейски дебитни карти, защитени от „чип и ПИН” технологията, която елиминира риска от копиране на данните на притежателя на картата. Единственият начин да използвате картата V PAY в банкомати или магазини, е да използвате вашия PIN код. Това означава, че рискът от измами чрез кражба и фалшифициране е минимален.

 

С безконтактна карта V PAY, освен всички традиционни начини за плащане и теглене на пари в брой, можете да извършвате и безконтактни плащания в търговските обекти - на ПОС терминали, обозначени с някой от следните символи:

 

Какви са предимствата на безконтактните плащания

 • Бързина и удобство – извършвате безконтактни плащания само с доближаване на картата до ПОС терминала, много бързо.
 • Лесни за употреба – безконтактните плащания се извършват изключително лесно, не въвеждате ПИН код при плащания за малки суми.
 • Защита и сигурност – имате пълен контрол при безконтактните плащания, тъй като картата е винаги в ръката ви – така сте по-сигурни при ползването й.

 

Как се осъществява безконтактно плащане

Безконтактно плащане може да се осъществи на ПОС терминал в страната и чужбина. Плащате само чрез доближаване на картата до обозначеното място, на не повече от 10 см. от ПОС терминала, без какъвто и да било физически контакт. Терминалът издава кратък звуков и/или светлинен сигнал, което показва, че операцията е успешна. Терминалът автоматично разчита данните от картата по специално разработен, максимално сигурен и кодиран начин, в резултат на което транзакцията протича абсолютно безопасно. Всичко това се случва за по-малко от секунда.

За безконтактни плащания в България до 50 лева не е необходимо да въвеждате ПИН код и/или да полагате подпис върху документа за извършената операция, а за по-голяма сума задължително трябва да въведете ПИН код и/или да положите подпис.

За безконтактни плащания в чужбина сумата на плащането, под която не се изисква въвеждане на ПИН код е различна, определя се от международната картова организация Visaи банката, обслужваща ПОС терминала. 

Първата операция с вашата нова карта V PAY трябва да бъде контактна –  да платите на ПОС терминал по традиционния начин или да изтеглите пари в брой/смените своя ПИН код/проверите баланса по вашата сметка на банкомат.

Валидност на картата - 3 години

 *Считано от 14.06.2019 г. е спряна продажбата на карта Visa VPay.