експресбанк Моля изчакайте

Общи условия на Експресбанк АД

 

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме Ви за предстоящи промени в Общите условия на „Експресбанк“ АД за платежни сметки и платежни услуги за индивидуални клиенти в частта от тях относно договори за депозитна сметка, които се налагат поради предстоящото вливане на Експресбанк АД в Банка ДСК ЕАД.

 

Пълният текст на промените може да ги видите тук:

 

 

 

С уважение,

Екипът на "Експресбанк АД

 

 

Уважаеми клиенти,

 

Уведомяваме Ви за предстоящи промени в Общите условия на „Експресбанк“ АД за платежни сметки и платежни услуги за индивидуални клиенти в частта от тях относно договори за спестовна сметка и договори за откриване и обслужване на разплащателни сметки, за издаване и обслужване на дебитна карта, за предоставяне на достъп до електронни канали, за ползване на пакет от продукти и услуги

 

Промените ще са в сила от датата на оперативното вливане на Експресбанк АД в Банка ДСК ЕАД и може да ги видите тук:

 

 

С уважение,

Екипът на "Експресбанк АД

 

 

Уважаеми клиенти,

Отново публикуваме текста на актуалните общи условия на „Ескпресбанк“ АД за платежни сметки и платежни услуги за индивидуални клиенти, с малко техническо допълнение в заключителните разпоредби на документа.

Текстът на актуалните общи условия към 07.02.2020г. можете да откриете Тук:

 

С уважение,
Екипът на „Експресбанк“ АД

 

 

Уважаеми клиенти,


Уведомяваме ви, че от днес, 06.11.2019 г., са публикувани промени в Общите условия на „Експресбанк” АД за платежни сметки и платежни услуги за индивидуални клиенти.
Промените касаят добавянето на условие за сключването на договор за BankOn Web, а именно договорът не може да бъде сключен без клиентът да е титуляр на индивидуална разплащателна сметка в лева, евро или щатски долари в Банката, необходима за използване на BankOn Web. Добавен е и нов текст за прекратяване на договора за платежния инструмент (т. XIII на раздел В. Интернет Банкиране BankOn Web от Платежни инструменти).

Променените текстове на общите условия, както и информация за влизането им в сила, можете да откриете ТУК.

 

С уважение
Екипът на „Експресбанк” АД

 

Уважаеми клиенти, 


Уведомяваме Ви, че от 15.12.2019 г., предстоят промени в условията за ползване на Пакет Престиж при преводи в евро към SEPA зоната (ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Швейцария и Монако).
От 15.12.2019 г., таксата за SEPA превод ще е еднаква с таксата за левов превод в страната.
Във връзка с това са направени промени в Регистрационната форма за пакет Престиж, които са в сила за всички съществуващи клиенти от 15.12.2019г.
В случай, че не сте съгласни с промените, Вие имате право да прекратите незабавно договора си за пакет Престиж и съпътстващите го договори, преди датата на която промените влизат в сила, без да дължите разноски и обезщетения.

Текстът на променената регистрационна форма можете да откриете ТУК. 

С уважение,
Екипът на Експресбанк

 

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме ви, че от днес 10.07.2019 г., са в сила нови Общи условия на „Експресбанк” АД за платежни сметки  и платежни услуги за индивидуални клиенти.

Промените в общите условия касаят преустановяване на преиздаването на карти VisaVPay, считано от 02/09/2019г.

Променените текстове на общите условия, както и информация за влизането им в сила,  можете да откриете на линка по- долу:

Общи условия за платежни сметки и платежни услуги за индивидуални клиенти

С уважение

Екипът на „Експресбанк” АД

 

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме ви, че от днес 12/04/2019г., са в сила нови Общи условия на „Експресбанк” АД за платежни сметки и платежни услуги за индивидуални клиенти.

Промените в общите условия касаят преустановяване на издаването на карти VisaElectronи заместването им с карти VisaDebit (без промяна в характеристиките на платежния инструмент, т. I.1 на Раздел Б. Банкова карта), както и преустановяване на предлагането на съвместна сметка „Фамилия“ на нови клиенти, считано от 22/04/2019г.

Променените текстове на общите условия, както и информация за влизането им в сила, можете да откриете на линка по- долу:

Общи условия на Експресбанк АД за платежни сметки и платежни услуги за индивидуални клиенти

С уважение

Екипът на „Експресбанк” АД

 

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме ви, че от утре 14/02/2019 г., са в сила нови Общи условия на „Експресбанк” АД за платежни сметки  и платежни услуги за индивидуални клиенти и Общи условия на „Експресбанк“ АД за банкови сметки и платежни услуги за корпоративни клиенти.

Промените в общите условия  за всички клиенти касаят промяна в лимита за безконтактни плащания с платежни карти от 25лв. на 50 лв., считано от април 2019г.  

Общите условия  можете да откриете на линка по- долу:

Общи условия на Експресбанк АД за платежни сметки и платежни услуги за индивидуални клиенти

Общи условия на Експресбанк АД за банкови сметки и платежни услуги за корпоративни клиенти 

С уважение,

Екипът на „Експресбанк“ АД

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Уважаеми клиенти,

Уведомяваме ви, че от 29/01/2019 г., са в сила нови Общи условия на „Експресбанк” АД за платежни сметки  и платежни услуги за индивидуални клиенти и Общи условия на „Експресбанк“ АД за банкови сметки и платежни услуги за корпоративни клиенти.

Промените в общите условия  за всички клиенти касаят:

-    Промяна във фирменото наименование на банката в резултат на придобиването на „Експресбанк „ АД от Банка ДСК ЕАД, част от ОТП Груп

-   Промяна на посочените в общите условия сайт на Банката (www.expressbank.bg)/  и-мейл адреси за контакт ( contact@expressbank.bg)/ интернет адрес на електронно банкиране (www.bankonweb.expressbank.bg ), както и на и-мейл адреса за упражняване на правата по Регламента за защита на личните данни ( GDPR) gdpr@expressbank.bg

Общите условия  можете да откриете на линка по- долу:

 

Общи условия на Експресбанк АД за платежни сметки и платежни услуги за индивидуални клиенти

Общи условия на Експресбанк АД за банкови сметки и платежни услуги за корпоративни кредити

С уважение,

Екипът на „Експресбанк“ АД


Архив