експресбанк Моля изчакайте

БИЗНЕС КРЕДИТ 
ПАРТНЬОР

Бизнес кредит за малки и средни предприятия
 • Бизнес кредит за малки и средни предприятия
 • Кредити за оборотни и инвестиционни средства 
 • Бърза и лесна процедура за кандидатстване
  виж още
ПОС ТЕРМИНАЛ И ОВЪРДРАФТ ПОСОКА
ПОС терминал и овърдрафт за бизнеса
 • Овърдрафт до 1/3 от средния месечен оборот
 • Без наем за ПОС устройство
 • Без обезпечение
  виж още 

КРЕДИТ ЕКСПЕРТ ЗА СВОБОДНИ ПРОФЕСИИ


 • До 50 000 лева без обезпечение за медицински практики
 • За закупуване на апартура и оборорудване 
 • Без бизнес план 
  виж още

Инвестиции и управление на ликвидност

Дистанционно
банкиране