експресбанк Моля изчакайте
EN

Съвместна сметка "Фамилия"

Сметка Фамилия е вид разплащателна или спестовна сметка, открита на името на двама съпрузи и предназначена за управление на семейните им авоари.

Съвместна сметка Фамилия

Сметка Фамилия ви дава възможност:


Ако сметка Фамилия е разплащателна сметка:

 • Получавате безкасово преводи на заплати, пенсии, хонорари и други плащания от трети лица
 • Заплащате автоматично сметките на вашето домакинство чрез съгласие за директен дебит
 • Програмирате плащанията с повтаряем характер с съгласие за периодичен превод
 • Ползвате пари назаем при временен недостиг на средства по сметката с краткосрочен кредит овърдрафт
 • Пласирате временно свободните си средства по безсрочен влог на ваше име или в полза на вашите деца и внуци с автоматичен превод от разплащателна по спестовна сметка
 • Запазвате постоянен достъп до парите по сметката си от всеки банкомат или ПОС терминал по всяко време на денонощието, Навсякъде по света с международна карта MasterCard  или VISA Electron.
 • Ползвате застраховка срещу злополука "Спокойствие", която Ви осигурява сума за спешни разходи от не по-малко от 2000 лв. и финансова защита равна на доходите Ви от изминалата година до 12 000лв*.
 • Ако сметка Фамилия е спестовна сметка:
 • Получавате по-висока лихва в сравнение отколкото в разплащателна сметка
 • възможност да получвате вашите заплати, пенсии и други спестявания по сметката
 • възможност за депозиране на суми по сметката по всяко време по следните начини:
 • Автоматичен трансфер на определни суми на фиксирана дата от вашата разплащателна сметка. Няма ограничения за месечните Размери – можете да внасяте колкото поискате. Можете да увеличавате или намалявате фиксираната сума в зависимост в промяната във вашите доходи.
 • Ако не сте сигурни каква сума искате да заделите, ние ви препоръчваме да използвате опцията автоматичен трансфер на минимална вноска. Вие избирате каква сума да остава по разплащателната сметка, а свободните средства над опоределеното количество директно ще се трансферират в спестовната ви сметка


  Основни предимства:
 • Управлявате семейния бюджет от една единствена сметка, по която постъпват вашите общи доходи от заплати, хонорари или пенсии.
 • Разпореждате се със средствата по смeтката заедно или поотделно без необходимост от упълномощаване.
 • Спестявате с общи усилия с цел покупка на семейно жилище, автомобил, обучение на децата.
 • Изплащате от една сметка погасителните вноски по кредит, по който сте солидарни кредитополучатели.

 

*Според избраното ниво на защита – за повече информация вижте тук.

За кого е предназначена сметка Фамилия?

Клиенти граждани – българи и чужденци, които са семейни двойки.

Какво представлява сметка Фамилия?

Сметка Фамилия е вид разплащателна или спестовна сметка, открита на името на двама съпрузи и предназначена за управление на семейните им авоари.

 • Олихвяване - лихвеният процент може да се променя от банката, като информация за това може да получите в лихвената ни политика, в нашите офиси или на тел. 0700 17 888. Наличността по разплащателната сметка се олихвява веднъж годишно, към 31.12., или при закриване на сметката.

Как да си откриете сметка Фамилия?

Вие можете да откриете сметка Фамилия във всеки клон или офис на Експресбанк, като за целта е нужно да се явите заедно с вашия съпруг/съпруга и да подпишете договор за съвместна сметка.

Повече информация можете да получите от банковите консултанти или
0700 17 888, единен номер за обаждания от цялата страна.