експресбанк Моля изчакайте
EN

Специална сметка

Експресбанк открива специални сметки на граждани в случаите, когато е необходимо да се набират средства за специфични цели.

 

Специалната сметка ви дава възможност да:


Набирате средства за специфични цели – лечение, обучение и др.

Основни предимства:

 • Безплатна услуга
 • Открива се при специални условия

  За кого е предназначена Специалната сметка:

  Експресбанк Eкспресбанк открива специални сметки на граждани в случаите, когато е необходимо да се набират средства за специфични цели – лечение, обучение и др.

  Какво представлява Специалната сметка:

  Експресбанк Eкспресбанк открива специални сметки на граждани в случаите, когато е необходимо да се набират средства за специфични цели. Вие можете да ползвате такава сметка, ако имате нужда от събиране на средства за лечение, дарения, обучение и други.

Как да откриете Специална сметка?

При откриване на Специална сметка трябва да представите следните документи:

 • Валиден документ за самоличност
 • Нотариално заверено пълномощно, ако сметката се открива от упълномощеното лице.


За специални сметки, откривани с цел набиране на средства за лечение в чужбина, освен горепосочените следва да представите следните документи:

 • Акт за раждане
 • Медицинска епикриза
 • Съгласие на Министерството на здравеопазването за лечение в чужбина
 • Условия на дарителя и др.


Ако се открива специална сметка за малолетно или непълнолетно лице, се изисква акт за раждане на титуляра.

 

Съвместна сметка Фамилия

Сметка Фамилия е вид разплащателна или спестовна сметка, открита на името на двама съпрузи и предназначена за управление на семейните им авоари.

Вижте още

Спестовна сметка

Начин на спестяване, който ви дава възможност да получавате по-висока лихва за вашите свободни средства, като в същото време имате неограничен достъп до тях.

Вижте още

Разплащателна сметка

Разплащателната сметка е универсален продукт, който ви предлага практични решения за вашето всекидневие.

Вижте още