експресбанк Моля изчакайте
Платежна сметка за основни операции
Предназначение:
Платежната сметка за основни операции се предлага в български левове и е предназначена за местни и чуждестранни физически лица, пребиваващи законно в Европейския съюз, за извършване на платежни операции на територията на страната безплатно или срещу приемливи такси.
По платежна сметка за основни операции може да се извършват неограничен брой платежни операции.
Достъпът до платежна сметка за основни операции не е обвързан с покупката на допълнителни услуги.
Банката може да откаже откриването на платежна сметка за основни операции, ако клиентът вече притежава друга платежна сметка за основни операции или притежава повече от една платежна сметка, позволяваща извършването на платежни операции при същата или при друга банка на територията на страната.
Платежната сметка за основни операции се открива до 10 дни от получаването от банката на всички необходими документи за откриването є и след подписването на договор.
 
Лихвени проценти: Прилагат се лихвените условия валидни за разплащателна сметка - актуалните нива ще намерите е тук.
 
Всички останали услуги се заплащат съгласно тарифата на Банката за индивидуални клиенти.