експресбанк Моля изчакайте
EN

Сметка със специално предназначение


Сметка със специално предназначение, която се открива при сключване на специфични сделки (придобиване на ДМА, акции, цели предприятия и т.н.). Експресбанк поема задължението да съблюдава за правилното разпореждане с внесените средства от страна на преговарящите страни в съответствие с предварително договорени условия.