експресбанк Моля изчакайте

Разплащателна сметка

Разплащателната сметка е универсален продукт, който ви предлага практични решения за вашето всекидневие.


Разплащателна сметка
Разплащателна сметка ви дава възможност да:

 • Получавате безкасово преводи на заплати, пенсии, хонорари и други плащания от трети лица

 • Заплащате автоматично сметките на вашето домакинство чрез Автоматично плащане на комунални услуги
 • Програмирате плащанията с повтаряем характер с съгласие  за периодичен превод

 • Ползвате пари назаем при временен недостиг на средства по сметката с краткосрочен кредит овърдрафт

 • Пласирате временно свободните си средства по безсрочен влог на ваше име или в полза на вашите деца и внуци с автоматичен превод от разплащателна по спестовна сметка

 • Запазвате постоянен достъп до парите по сметката си от всеки банкомат или ПОС терминал по всяко време на денонощието, навсякъде по света с международна карта по ваш избор: Maestro, VISA Electron, V PAY или MasterCard.

 • Ползвате застраховка срещу злополука "Спокойствие", която Ви осигурява сума за спешни разходи от не по-малко от 2000 лв. и финансова защита равна на доходите Ви от изминалата година до 12 000лв*.
 

Основни предимства:

 • Удобство
 • Достъп до пълния набор от банкови услуги/една сметка за всички услуги
 • Прозрачност: Можете да следите всички постъпления и разходи едновременно (да получавате заплатата си, да плащате вноските си, да ползвате овърдрафт) чрез различни канали – в Банката, по телефона, по интернет.

 

*Според избраното ниво на защита – за повече информация вижте тук.

За кого е предназначена разплащателната сметка?

За всички индивидуални клиенти, български и чужди граждани.

Какво представлява разплащателната сметка?

Разплащателната сметка е универсален продукт, който ви предлага практични решения за вашето всекидневие.

Разплащателната сметка на Експресбанк ви дава достъп до пълната гама от банкови продукти и услуги, специално разработени да посрещнат всички ваши потребности и изисквания.

Лихвени проценти:

Лихвеният процент по разплащателна сметка зависи от салдото по нея и може да се променя в съответствие с лихвената политика на банката. Актуалните приложими лихвени условия можете да намерите ТУК както и на тел. 0700 17 888 или от Вашия персонален банков съветник.

Как да откриете разплащателна сметка?

Можете да си откриете разплащателна сметка във всеки клон/офис на Експресбанк като:

 • Попълните формуляр за откриване на банкова сметка
 • Представите идентификационен документ

Повече информация можете да получите от банковите консултанти или на тел. 0700 17 888 единен номер за обаждания от цялата страна.